Kalmars största, äldsta och definitivt trevligaste budoklubb

Visste du att hos oss kan du träna flera sporter till priset av en?

Vi har:

Aikido, Iaido, Judo, Ju-Jutsu Kai, Karate

Välkommen!

Klubbschema
KalmarBudoklubb

Avvikande Datum

 

Här hittar du lite saker som händer på klubben utöver den vanliga träningen. 

Nästa Styrelsemöte 

Söndag 9/6 09:00

På dagens agenda kommer vi behandla följande saker:

Deltagande i olika events. 

Medlemsvård.

Trygg & Säker förening ( HHR )

Uppföljning av ansökningar 

Inför städdagen.


Alla medlemmar är välkomma att delta oavsett man sitter i styrelsen eller inte. Enda skillnaden är att man vid eventuella beslut inte har någon rösträtt.

Detta med att det ger en insikt i föreningens verksamhet.


Välkomna!


Städdag 20 - 21 Juli

Dags att ta en genomgång igen och låta lokalen bli fri från oönskade partiklar och annat skräp. Alla som vill är mer än välkomna att delta. Vi kommer att se över kontoret, städa av i lokalen, sätta ihop ett andehus, fixa med lite inramning och sortering. Fika eller dylikt kommer det också naturligtvis bli. Sen avslutar vi med en samuraj film eller något annat passande.

Välkommen!

Kontakt för deltagande:

Petra 072 556 18 14

 Kristi HIMMELSFÄRDSDAG 9/5

 Ingen träning!


KalmarBudoklubb

Priser

Terminsavgift Vuxen: 900:- 
Terminsavgift Knatte / Barn: 600:-
(var av 50:-/år är medlemsavgift)
På Ju - Jutsu tillkommer en stilavgift på 50:- / Termin
På Karaten tillkommer en stilavgift på 200:- / år
En avgift täcker alla sporterna!!
Alltså kan du träna både Judo och Karate för en terminsavgift!

(Endast stilavgifter tillkommer)

Kan inte bli mycket bättre!

Välkomna!
Kalmar Budoklubb

Betalinformation

Du kan använda samma QR - kod till alla olika inbetalningar som skall göras till klubben. Bara ändra texten så att vi kan öronmärka det och vet vad det avser och vem som har betalat in beloppet. Detta gör du på följande sätt; Använd förkortningen för sporten du avser i första hand träna, följt av efternamn, förnamn och avsluta med termin.
ex: JJ Nilsson Pia VT-23
Följande förkortningar
Aikido = A
Karate = K
Judo = J
Ju-Jutsu = JJ
Iaido = I
Dräkt = D (återföras av storlek) Ex: D120 Nillson Pia
Läger = L (återföras av namn och vilket läger) Ex: L Nilsson Pia Monemb)

För frågor alternativ problem i ärendet kontakta Henrik Andersson så kan han hjälpa er vidare med detta.

Henrik Andersson

Mail: henrik@kalmarbudoklubb.se

Tel: 070-524 87 68

  • Man A line styled icon from Orion Icon Library.
  • Bank Cards A line styled icon from Orion Icon Library.
KalmarBudoklubb

Hitta din sport hos oss

Klicka på den sporten som intresserar dig.
AikidoRyobu-Kai KarateJudoJu-Jutsu KaiIaidoKalmar Budoklubb
KalmarBudoklubb

Du hittar oss på Kalmar Sportscenter

För kontakt eller registrering av medlemskap fyll i nedan
Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in
KalmarBudoklubb

KONTAKT

För allmänna frågor till klubben gäller vår gemensamma Mail. Något gemensamt telefonnummer finns inte utan vi hänvisar till respektive idrott, alt andra kontaktpersoner på klubben. Observera att Kalmar Budoklubb är en ideell förening vilket innebär att vi ihop driver verksamheten utanför våra normala arbetstider och utan avlöning. Alltså kan det ibland vara så att personen du söker inte är tillgänglig under kontorstid. Här under hittar du en del telefonnummer som kan hjälpa dig med övergripande frågor. Det finns fler kontaktuppgifter under respektive sport.
Vi ses på klubben!
ps ringde du och ingen svarade? Prova ett sms. ds 

Mail: info@kalmarbudoklubb.se


Ledning

Ordförande

Petra Gradin

Tel: 072-556 18 14

För kontakt ring eller sms helst. (Det går snabbast)

Vice Ordförande

Mårten Holmberg 

Tel: 

Mail: aikido@kalmarbudoklubb.seKassör

Henrik Andersson

Mail: henrik@kalmarbudoklubb.se

Tel: 070-524 87 68


Sekreterare

Erik Franzén

Tel: 073-727 16 17

(sms för snabbast kontakt)


Kontakta sport

Kontaktperson till respektive sport hittas under respektive sports sida så bara scrolla upp lite och klicka på sportens bild.Kalmar Budoklubb

Vad är Budo?

Budo är en japansk term som betyder "vägen till krigets upphörande" eller "vägen till krigarkonsten". Det är en samling av olika traditionella japanska kampsporter och kampsportfilosofier, som utvecklades under flera århundraden av krigare, munkar och andra lärda.

Budo handlar om att utveckla inte bara fysisk styrka, teknisk skicklighet och självförsvarskunskaper, utan också personlig utveckling och självförbättring. Budo utövare strävar efter att utveckla en stark karaktär och självkontroll, samt att uppnå en hög grad av moralisk och etisk kompetens.

Budo inkluderar flera olika stilar och discipliner, som karate, judo, aikido, kendo och jujutsu. Varje stil har sina egna tekniker, regler och filosofier, men alla delar samma grundläggande principer om självkontroll, respekt och ödmjukhet.

Budo-träning involverar vanligtvis fysisk träning, meditation och mental disciplin. Utövare tränar för att förbättra sin teknik, kondition och styrka, men också för att uppnå en hög grad av självbehärskning och självkännedom.

Sammanfattningsvis kan man säga att budo handlar om mer än bara fysisk kampsportsträning. Det är en helhetssyn på livet och personlig utveckling som betonar moraliskt och etiskt uppförande, självkontroll, respekt och ödmjukhet.

Mycket Nöje!

Bilden: Kopierad från Bukowskis hemsida, föreställande ett japanskt träsnitt skapat efter Utagawa Ichiyusai Kuniyashi (Japan, 1798-1861).